Автомобилният катализатор и неговата функция в изпускателната система

Автомобилният катализатор има изключително просто устройство и силно въздействие в същото време. Вие ще научите кои замърсяващи околната среда вещества се образуват в резултат на работата на двигателя и по какъв начин каталитичният преобразовател се справя с всеки от тях , като намалява изхвърлянето на вредните газове.

Автомобилнит катализатор

Всеки един автомобил, а на пътищата излизат милиони, се явява източник на замърсяване на въздуха. Особено това се усеща в големите градове, където изпусканите от автомобилите газове могат да създадат сериозен проблем.

За да реши въпросът, всяка държава издава свои закони. Те ограничават допустимото ниво на замърсяване, което може да причинява всеки автомобил. За изминалото време автомобилните производителите са внесли много подобрения в конструкцията на автомобилния двигател и топлинните системи. Това е за да съответстват на тези изискванията. Едно значимо изменение се е случило още през 1975 година – именно през тази година се е появило устройство, наречено каталитичен преобразовател или просто катализатор. Работата на каталитичния преобразовател се свежда до преобразуване на вредните отработени газове в по-малко вредни преди те да напуснат изпусквателната система на превозното средство.

Основните замърсяващи вещества, изхвърлени от двигателя са:

  • Газообразният азот (N2) – въздухът е съставен от 78% газообразен азот и една голяма част от него преминава през отворите на автомобилния двигател.
  • Водна пара (H2O) – още един продукт на изгаряне. Водородът от топливото се съединява с кислорода на въздуха.

Ако си спомните уроците по химия в училище, катализатор се нарича вещество, което ускорява или предизвиква химична реакция, без самото то да влиза в реакцията. Катализаторите участват в реакцията, но не са реактиви, нито са продукт на реакцията. Например, за човешкия организъм, естествен катализатор за много от биохимичните реакции, се явяват ферментите.

Ще Ви разкажем за трите етапа на каталитичния преобразовател:

Възстановяващ катализатор – това е първият етап на каталитичния преобразовател. Той използва платина и родий, за да намали изхвърлянето на NOx

Когато молекулата NO или NO2 се срещне с молекулата на катализатора, от нея се отделят азотен атом, освобождавайки кислород – O2. Атомът на азота се свързва с другия атом на азот, като образува N2.

Окислителния катализатор – това е вторият етап на каталитичния преобразовател. Той намалява количеството на неизгоряло топливо и въглеродните окиси в резултат на изгаряне (окисляване) с помощта на такива катализатори като платина и паладий. Този катализатор също така помага на CO да влезе в реакция с неизгорелия кислород, образувайки въглероден двуокис СО2.

Третият етап на преобразуване представлява система за управление. Тя контролира потока на изходните газове и използва тази информация за управление чрез система за впръскване на топливо. Единият датчик за кислород е разположен по-високо от автомобилния катализатор, за да е по-близо до двигателя, отколкото самият преобразовател. Този датчик отчита на компютъра на двигатекя, какво е съдържанието на кислород, което се съдържа в отработените газове.

Повече за катализаторите тук !

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *