Здравното застраховане за чужденци в България

Здравното застраховане за чужденци в България. Още предложения за здравно застраховане. Какво още включва доброволната здравна застраховка:

  • дентална помощ – прегледи и консултации. Терапевтично хирургично лечение, рентген, анестезия.
  • споразумението VHI се признава за сключено от момента на плащане на първата застрахователна премия, освен ако не е предвидено друго в условията на споразумението.

Здравното застраховане за чужденци в България

Съгласно регламентирания „Указ за реда за влизане и пребиваване на чужденци в България“, за които Европейският съюз изисква визи, всеки чужденец, който желае да посети България, е длъжен да притежава не само валиден паспорт и виза, но и здравен застраховка при влизане.

Тази задължителна здравна застраховка за чужденци е предназначена за временно пребиваващи или транзитно преминаващи през Република България чужди граждани. Застраховката се сключва по реда на чл. 83, ал. 4 от Закона за здравето и съгласно Постановление на Министерския съвет № 80 от 03.05.2005 г., изм. ДВ 51/05.07.2011г.

Застраховката се сключва за срок от 1 ден до 1 година в зависимост от продължителността на престоя в страната. Както се изисква от указа, покритите рискове са ограничени до 30 000 евро за медицински разходи и 250 евро за спешна стоматологична помощ.

При тази застраховка при настъпване на застрахователно събитие (злополука или акутно заболяване) застрахователите ползват безплатно услугите на лекари, медицински центрове, болници и болници във всички морски и ски курорти, както и във всички големи градове в България. Разходите за получената медицинска помощ се поемат изцяло от застрахователя (застрахователната компания), при който е сключена застраховката.

Съгласно закона застрахованите лица имат право само лично да ползват застрахователното покритие и свободно да избират лекар и лечебно заведение на територията на Република България.

При кандидатстване за виза или получаване на дългосрочен престой в България, всеки чужденец е длъжен да осигури здравна застраховка за целия период на престой в страната с минимално покритие 30 000 евро.

Ако кандидатствате за туристическа виза, трябва да имате здравна застраховка за целия период на престоя ви в България.