Козлови кранове за контейнери устройство

Козлови кранове за контейнери устройство, полезна информация от експертите за контейнери – konteineri.net

Козлови кранове за контейнери устройство

Козлови кранове за ГТК.

За манипулиране на ГТК се използват специализирани кранове с различна конструкция. Релсови козлови кранове са създадени на основата на конвенцио­налните универсалните козлови кранове. Те широко се използуват в гарови, пристанищни и промишлени КП (терминали) поради това, че имат голяма произ­водителност, осигуряват добро използуване на площта и обема на складовете, вследствие подреждане на контейнерите до пет реда по височина, надеждни са и лесно се автоматизира управлението им. Обикновено те имат товароподемност на хвата 200, 320 или 400 и по-рядко 450 kN.

Изработват се без, с една или с две конзоли, като дължината им зависи от отвора на крана. Отворът им е от 10 до 63 m, но най-прилаганите са обикновено 20, 25, 30 и 40 m. Дължината на конзолите е 4, 5, 7,3 или 8,5 m, по-рядко до 10,5 и в отделни случаи до 14 m. Номиналните работни скорости са: повдигане на товара от 8 до 18 m/min (ми­нимални 1,6 ÷ 2,5 m/min), но достига и до 40 m/min. А без товар 60 ÷80 m/min. Придвижване на количката от 30 до 120 m/min (минимални 8÷25 m/min). Дви­жение на крана от 50 до 100 m/min (минимални 8-20 m/min), като обикновено всички ходови колела са двигателни.

Височина

Височината на повдигане на хвата над нивото на подкрановия релсов път е 5 m, когато кранът само претоварва контейнери, а когато складира – 8,5 до 11,5 m, а в пристанищни пунктове и до 15 m. Осигуряват въртене на ГТК около вертикалната ос min ± 5° и наклоняване спрямо напречната ос min ± 3°. Въртенето в хоризонтална равнина е по два начина. При първият подемният механизъм е разположен на въртяща се плат­форма на количката, а при втория механизмът на въртене е на спредера. Каби­ната за управление е твърдо свързана с рамата на количката, но изнесена от нея на разстояние, позволяващо пълно въртене на спредера с ГТК.

Температура

Обикновено са предвидени за работа при температура на въздуха от – 25°до +40° С и налягане на вятъра 350 Pa. Собствената маса на крановете се изменя също в широки граници – 110 / (при отвор 30 m, товароподемност 400 kN, безконзолен) до 300 t (при двуконзолен с отвор 50 m, товароподемност 400 kN). Максималното натоварване на релсата от колелата е 240 до 300 kN. Контейнерните козлови кранове обикновено са двугредови, но се срещат и едногредови конструкции. Токозахранването е принципно както при универсалните коанове.

Още интересна и полезна информация, може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО