Луминесценция и флуоресценция

Здравейте, в тази публикация ще Ви дадем полезна и интересна информация за луминесценция и флуоресценция.

Луминесценция и флуоресценция

Материала ни е предоставен от екпертите по измерване на осветеност – осветеност.com

Луминесценция и флуоресценция
Луминесценция и флуоресценция

Луминесценция е светене на някои тела (вещества), породено от попадащо върху тях възбуждащо (йонизиращо) лъчение.

Когато възбудените от някакво лъчение атоми или молекули на някои вещества се връщат след време в основно състояние, те излъчват фотони. За да се определи светенето на едно тяло като луминесценция, то трябва да отговаря на следните условия:

  1. Светлината излъчена от луминесциращо тяло най-често е с дължина на вълната l по-голяма от тази на възбуждащото лъчение.
  2. При луминесценцията има известно време на послесветене, т.е. светенето на луминесциращото тяло не изчезва веднага след отстраняване на възбуждащото лъчение-причинител. Времето на послесветене може да бъде от части от секундата до часове. Когато то е продължително, се казва, че тялото фосфоресцира т.е. налице е фосфоресценция.
  3. Яркостта на луминесцентното светене е по-голяма от яркостта на абсолютно черно тяло, имащо температура равна с тази на луминесциращото тяло. Луминесценцията обаче не е свързана с нагряване на тялото – тя е „студено светене“.

Спектрите на луминесциращите твърди тела и течности най-често са ивични. Фотографията по-долу показва спектър на луминофора на черно-бял телевизионен екран, в които вместо тесни линии се наблюдават ивици с известна ширина.

Луминесценция

Луминесценцията се използва при някои светоизточници – луминесцентни лампи, в които електрони, ускорени от приложено напрежение между два електрода, се сблъскват с атомите на живачни пари, при което се отделя ултравиолетово (UV) лъчение. Стъкленият балон на лампата е покрит отвътре с флуоресциращо вещество, което излъчва видима светлина под въздействие на по-късовълновата ултравиолетова – според условие 1.

Луминофорите нанесени от вътрешната страна на екраните на електронно-лъчевите тръби (кинескопите) излъчват видима светлина под бомбардировката на електронния лъч, рисуващ образа.

Флуоресценция

Флуоресценцията е частен случай на луминесценция, при който при облъчване на вещества като:

  • флуоресцеин (C20H12O5);
  • парафиново масло;
  • хинин;
  • различни сулфатни разтвори;
  • други,

се отделя светлина с дължина на вълната също по-голяма от тази на възбуждащото лъчение (съгласно условие 1), но с тази разлика, че при отстраняване на последното, послесветенето е твърде краткотрайно и практически изглежда, че то престава веднага.

Това явление се използва при флуороскопите (флуорографите), където изображението получено с рентгенови лъчи се наблюдава в реално време върху флуоресциращ екран, излъчващ видима светлина под въздействие на късовълновите X-лъчи. Липсата на продължително послесветене позволява наблюдение на движещ се образ.

Очаквайте и следващите ни публикации за осветеност и измерване на осветеност, които може да намерите в нашите категории:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *