Рециклиране на отпадъци в развитите страни

Рециклиране на отпадъци – настъпи ли часът да помислим за това? Всекидневно се изхвърлят огромно количество, милиарди тонове битов и строителен боклук. А той всъщност може да бъде използван повторно или ида бъде изгорен за добиване на енергия.

Независимо от това, че отпадъците са полезен източник на вторично …. И енергия, събирането му струва скъпо, включвайки и ръчния положен труд.

Рециклиране на отпадъци в развитите страни

В много от развитите страни битовите и производствени отпадъци се събират в големи чували и се извозват със специално предназначен за целта превоз. На някои места има създадена пневматична система за рециклиране на отпадъците непосредствено по тръбите, по които боклукът се извежда направо в местния завод за преработка.Друг метод дава възможност да се събират отпадъците в подземен бункер, намиращ се по всяка сграда, откъдето се извозва периодически с автоцистерна.

Скъпо излиза сортирането на материалите за преработка, затова жителите се поощряват сами да извършват това. В повечето градове са поставени специални контейнери за празен стъклен амбалаж. Налични са контейнери за изделия от кафяв, зелен и безцветно стъкло, което значително опростява сортирането.

Канализационните системи за първи път са започнали да се използват преди 5000 години, а технологията за рециклиране се е появила относително неотдавна.

В древността

Първобитните хора на Земята са сменяли мястото на битака си, когато миризмата на отпадъците ставала непоносима. А жителите с постоянно пребиваване изгаряли всичко, което можело да гори, а останалото извозвали или закопавали.

В Англия всеки домовладелец лично носи отговорност за извозването на отпадъците, които произвежда още преди 1875 година. Тогава е бил приет Законът за здравeопазването, с който се узаконява регламентирана система за събиране и отстраняване на отпадъците (битови и строителни) в районите на живеене.

Най-простият начин на рециклиране на отпадъците е те да се изсипват на пуста територия. Но това загрозява пейзажа и замърсява атмосферата. Затова се отдава предпочитание на на метода на „санитарното изсипване“. Боклукът се надробява на малки части, трамбова се и се утъпква на слоеве, между които се изсипва пръст. Микроорганизмите, които живеят в почвата ускоряват процеса на разпадане. Благодарение на  уплътняването, се изключва образуването на празноти при попадането на тежки предмети. Намаляването на обема на на битовите и строителни отпадъци при уплътняването много облекчава задачата.

Повече информация за рециклиране на отпадъци (битови и стрителни) на сайта на ЕТ МАРТЕЛА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *